1e Chakra Wurzel Chakra

2e Chakra Sakral Chakra

3e Chakra Solarplexus

4e Chakra Herz Chakra

5e Chakra Hals Chakra

6e Chakra dritte Auge

7e Chakra Kronen Chakra

Hand & Fuß